Onze union

De Vereniginbayraqg Oeigoeren Nederland is in het voorjaar van 2008 opgericht. Onze Vereniging stelt zich ten doel de contacten tussen Oeigoeren en Nederlanders te verbeteren. Iedereen kan lid worden van onze  Vereniging die activiteiten ontplooit op het gebied van cultuur, religie en politiek.

De Oeigoeren zijn een volk met een lange geschiedenis. De eerste contacten tussen de Oeigoeren en Europa dateren uit de tijd van de beroemde Zijderoute. Langs dit traject werden handel, cultuur en religie uitgewisseld.

De onafhankelijke Oeigoerse staat, Oost-Turkestan, heeft bestaan tot het jaar 1949, toen het land bezet werd door China. Sindsdien zijn duizenden Oeigoeren gevangen genomen en geëxecuteerd omdat ze protesteerden tegen de Chinese bezetting. Het is verboden om de eigen taal te spreken en de eigen cultuur in stand te houden. Zelfs in prive-kring is het belijden en onderrichten van de eigen godsdienst strafbaar. Religieuze boeken en Oeigoerse literatuur zijn verboden en worden in beslag genomen. Bovendien worden Oeigoeren onderdrukt door de oplegging van de zogenaamde ìhasharî wat inhoudt dat er een maand per jaar gratis voor de Chinese staat gewerkt moet worden

Een hoop Oeigoeren zijn China ontvlucht omdat de situatie voor hen onhoudbaar was geworden. Gesteund door de convenanten over de mensenrechten stellen zij alles in het werk om het Oeigoerse cultuurgoed te behouden, dat een integraal deel vormt van de wereldbeschaving.

Wij zijn slechts met een kleine groep Oeigoeren in Nederland.  Hier, in dit democratische land kunnen wij vrijuit spreken over de positie van de Oeigoeren in de

wereld en ons inzetten voor een onafhankelijke Oeigoerse staat.

Wij waarderen uw belangstelling voor ons volk en onze cultuur zeer. We hopen dat u blijvend aandacht zult houden voor onze zaak en u onze activiteiten zult blijven steunen.