Oeigoeren

 

De Oeigoeren zuyghur_peopleijn één van China’s minderheidsgroeperingen. Met hun rijke cultuur vol schoonheid en geheimen en een ruim 4000 jaar lange geschiedenis, beslaat de Oeigoerse gemeenschap één zesde deel van heel China. Officieel heet het gedeelte van het land waar de ruim 10 miljoen Oeigoeren zich gehuisvest hebben de Xinjiang Oeigoerse Autonome Regio, maar de Oeigoeren zelf noemen het ook wel Oost-Turkestan of Chinees Turkestan.

Van origine komen de Oeigoeren uit Altay, een bergachtig gebied waar Rusland, China en Mongolië samenkomen. Vanwege de Zijderoute, is Chinees Turkestan is altijd al een belangrijk handelsgebied geweest. Door de jaren heen is het uitgegroeid tot een belangrijke verbinding tussen het Oosten en het Westen.

Boeddhisten

De Oeigoeren zelf vertonen geen enkele overeenkomst met de Han-Chinezen. Ondanks het feit dat de Han Chinezen ongeveer de helft van de bevolking van de provincie beslaat, hebben de Oeigoerse taal, cultuur, religie noch hun visie of manier van denken veel gemeen met de Han.

De Oeigoerse cultuur werd beïnvloed door de Turken, door de troepen van Dzjengis Khan, door boeddhistische monniken, door moslims en door christelijke missionarissen, die allen door dit uitgestrekte gebied zwierven. Het is zelf zo dat de Oeigoeren in eerste instantie boeddhisten waren, wat te merken is aan de vele tempels en kloosters die je in de regio kunt vinden.

Geschiedenis

De Oeigoerse geschiedenis is een stormachtige. We zullen er niet verder op ingaan, maar één gebeurtenis is wel belangrijk om te vermelden. In 751 AD, in het dal van de rivier de Talas in Centraal-Azië, versloegen Oeigoerse, Tibetaanse en Islamitische strijdkrachten tezamen het Chinese Tang leger nadat het leger probeerde om het gebied te veroveren.

Vanuit het Oeigoerse oogpunt was de overwinning beslissend, omdat de regio vervolgens de culturele en geografische scheiding vormde tussen de Islamitische wereld en China en de weg vrijmaakte voor de Islam om zich verder naar het oosten te verspreiden. Maar het was pas in de tiende eeuw dat de Oeigoeren zich onder Turkse invloed, tot de islam bekeerden.

In de vergetelheid

Door de jaren heen onderging het Oeigoerse volk voortdurend veranderingen. De Oeigoerse cultuur bloeide op en werd één van de meest ontwikkelde culturen van die tijd. De Zijderoute begon echter geleidelijk aan haar betekenis te verliezen toen de handel en transport steeds meer over zee geschiedde.

En de Oeigoeren belandden langzaamaan in de vergetelheid. Zowel het Oosten als het Westen schonk geen aandacht meer aan dit volk en zelfs China liet Chinees Turkestan met rust. Tot dat de Opiumoorlogen uitbraken …

 

One thought on “Oeigoeren

Geef een reactie